Kanvas baskı

Kanvas Baskı

Kanvas baskı nedir ?

Kanvas İngilizce tuval anlamına gelen canvas kelimesinin Türkçe karşılığıdır.Sanat kaynaklarında baskı ürün piyasasında kanvas tuval kelimeleri yan yana ve sıkça kullanılmaktadır.

Sanat kaynaklarında canvas/kanvas kelimesi yerine Fransızca kökenli (toile) tuval kelimesi kullanılmaktadır.

Knavas/canvas kelimeleri ise ülkemiz kaynaklarında çoğunlukla dijital baskı alanında kullanılır.Ve kanvasın kullanım tarihi 90 ‘lı yıllarda  başlamıştır.Kullanımda elveriş sağlayan poster kelimesi kağıt ve türevleri üzerine yapılan baskılar ifade eder.

Dijital baskı makinelerinin yeni özellikler kazanmasıyla ve değişik materyaller üzerine baskı yapılması,Kanvas Baskı ; tuval bezinede baskı yapılabilmesi mümkün olmuştur.

Kanvas Baskı,tuval bezi üzerine yapılabilen baskı kağıt türevleri  üzerine basımı ifade eder.Poster kelimesinden ayrılması zorunludur.veya canvas baskı kelimesi günümüze kadar gelmiş ve kullanılan bir baskı türüdür.